top of page
stwchurch_edited.jpg

Siostry Szkolne św. Franciszka już w 1916 roku dostrzegły potrzebę energicznej i aktywnej wspólnoty wyznaniowej w dzielnicy Montclare w północno-zachodniej części Chicago. Sercem tej wspólnoty była parafia i szkoła św. Williama.

 

Poprzez wzloty i upadki XX i początku XXI wieku, różne formy przywództwa oraz tysiące rodzin i uczniów, parafia i szkoła św. ich misję i filozofię na kompetencjach intelektualnych, otwartości na wzrost, zaangażowaniu w nauczanie i życie orędziami Ewangelii oraz duchu sprawiedliwości wspieranym w miłości do wszystkich narodów. 

Całe stulecie później szkoła św. Williama może wyglądać zupełnie inaczej, ale w jej rdzeniu wciąż tkwi to samo ufortyfikowane przesłanie, które zostało tam zasadzone ponad sto lat temu. Od samego początku St. William School nieustannie dąży do zaspokojenia potrzeb naszych uczniów, aby zapewnić im narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu akademickiego i duchowego w ich edukacji i poza nią. Dziś St. William School z dumą służy społeczności uczniów i rodzin z różnych środowisk kulturowych i społeczno-ekonomicznych.

 

Jesteśmy duchowi. 

Zapraszamy. 

Odnieśliśmy sukces. 

Jesteśmy szkołą św. Williama. 

NASZA HISTORIA

bottom of page