top of page

NASZA MISJA

My, społeczność szkolna St. William, jesteśmy zjednoczeni w naszej misji edukowania dzieci i pielęgnowania ich ducha, gdy głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jesteśmy katolicką szkołą podstawową, która jest integralną częścią naszej parafii. Świętujemy naszą różnorodność, służąc uczniom, rodzinom i społeczności, aby wspólnie pracować nad praktykowaniem sprawiedliwości społecznej.

NASZA FILOZOFIA

St. William School to katolicka szkoła podstawowa dla uczniów od przedszkola do ósmej klasy. W St. William School wierzymy, że powierzona nam jest misja edukacji katolickiej, która polega na rozpoznawaniu uczniów w ich relacji z Bogiem, sobą i innymi. To stwierdzenie filozoficzne odzwierciedla misję Kościoła, którą wypełniamy studiując Pismo Święte, żyjąc wartościami Ewangelii i przestrzegając tradycji religijnych.

IMG_7404_edited.jpg
bottom of page