top of page

WIARA W DZIAŁANIU

Edukacja naszych uczniów w zakresie orędzi ewangelicznych i pomoc w przygotowaniu ich do sakramentów pierwszej komunii, pojednania i bierzmowania to tylko połowa religijnej filozofii Szkoły św. Wilhelma. Druga połowa to wprowadzanie naszych lekcji w czyn — wiara w czyn. 

Nasi uczniowie konsekwentnie pracują jako wolontariusze w Bethesda Home — placówce opiekuńczo-rehabilitacyjnej dla seniorów — przez cały rok. Zbierają pieniądze dla różnych organizacji charytatywnych, takich jak Operation Rice Bowl i Catholic Charities, poprzez szperanie i sprzedaż wypieków. Nasza rada uczniowska co roku napełnia butelki dla niemowląt pieniędzmi i przekazuje je do Centrum Kobiet w Chicago. Pieniądze, które zbieramy na nasze poniedziałkowe misje bez mundurków, trafiają prosto do Stowarzyszenia Misyjnego Dzieciństwa. Coroczne zbiórki pieniędzy wspierają Siostry Szkolne św. Franciszka – nasze założycielki. Nasi szóstoklasiści gromadzą, organizują i pakują żywność dla spiżarni Towarzystwa św. Wincentego DePaula każdego roku. Nasi ambasadorzy-studenci-wolontariusze oprowadzają po szkole i stale pomagają biuru w pracach wokół szkoły St. William. 

Każdego roku nasi uczniowie mają nowe możliwości wolontariatu, ponieważ zapewniamy, że ich formacja duchowa w klasie jest połączona z działaniami na rzecz sprawiedliwości społecznej poza klasą. 

bottom of page